Atherton & Leigh ASC

Bolton & District Mini League Results 2018
Gala 1 Gala 2 Gala 3
Hindley 48 Atherton & Leigh 105 Atherton & Leigh 202
Swinton 52 Hindley 38 Hindley 88
Horwich 86 Horwich 90 Horwich 196
Atherton & Leigh 104 Swinton 55 Swinton 96
Final Table A Final
Atherton & Leigh 411 Atherton & Leigh 75
Horwich 372 Horwich 93
Swinton 203 Bolton 93
Hindley 174 Pioneer 79 54
    Warrirs of Warrington 134